• โครงการ

  โครงการ "จากใยจักรวาล สู่ใจสสาร"

  ตอนที่ 2 "คลื่นกระเพื่อม เขยื้อนเอกภพ"

  สถานที่: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read More
 • 5th Bangkok Workshop on High-energy Theory

  5th Bangkok Workshop on High-energy Theory

  18-22 Jan 2016 @2nd floor Gem Building, Faculty of Science, Chulalongkorn University Read More
 • Public Lectures

  Public Lectures

  17.00-18.00, 21 Jan 2016, Room 207, MHMK building Read More
 • 1
 • 2
 • 3

The Particle Physics Research Laboratory (PPRL) at Department of Physics, Faculty of Science, Chulalongkorn University is a leading institute in Thailand that provides excellent research environment to explore various experimental and theoretical facets of particle physics and astrophysics. PPRL has joined the Compact Muon Solenoid (CMS) experiment at the Large Hadron Collider (LHC) at CERN since 2012. PPRL physicists are currently involved in following activities:  

Astrophysics

Experimental High Energy Physics

Theoretical High Energy Physics

High Energy Physics Outreach  

Scientific Computing